Giới thiệu về Philippins

Thuộc Đông Nam Á. Trong số 7.000 đảo của Phi-líp-pin chỉ có 2.770 đảo đã được đặt tên. Hai hòn đảo lớn nhất là Lu-dôn (rộng 105.600km2) và Min-đa-nao (rộng 95.000km2) chiếm hơn 2/3 diện tích của Phi-líp-pin. Đọc tiếp

Giới thiệu du học Philippin

Philipin Điểm đến lý tưởng để học tiếng Anh hiệu quả với chi phí tiết kiệm : Philippines được Hội đồng Anh xếp hạng 5 trên thế giới trong nhóm các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giao tiếp xã hội, kinh doanh, hành chính và truyền thông đại chúng Đọc tiếp