Hệ thống giáo dục ở Hà Lan

Học tiểu học ở Hà Lan cũng phải mất 7 năm, bao gồm cả khoảng thời gian theo học mẫu giáo. Sau khi kết thúc 7 năm học này, các em sẽ chỉ kiểm tra các môn mình đã học và dựa vào kết quả kiểm tra mà quyết định chọn một trường trung học thích hợp. Đọc tiếp

Visa du học Hà Lan

Các loại giấy tờ cần thiết / Để Du học Hà Lan, học sinh cần có: Entry Visa (Regular Provisional Residence Permit – MVV), Residence Permit (VVR). Đọc tiếp