Học Trung học công lập nội trú chi phí thấp tại Canada

Những năm gần đây nhiều gia đình có ý định cho con đi du học , học đều có ý định , định hướng cho con du học từ cuối năm cấp 2 và cấp 3 , vậy đi du học sớm có lợi thế gì , Bạn hãy tìm hiểu xem Lợi ích thứ nhất : Học sinh đi du học từ năm Phổ thông được tiếp cận với văn hóa mới, môi trường học thuật mới, và các bạn sẽ tiếp nhận và vượt qua những cú shock văn hóa đó một cách nhanh chóng. Ngoài ra, với vốn tiếng Anh được trau dồi tại một môi trường nói Ngoại ngữ này là chủ yếu, học sinh chúng mình sẽ có lợi thế so với các bạn học tại Việt Nam hoặc so với du học sinh sang bên này muộn hơn. Đọc tiếp