Thông tin chung về New Zealand

New Zealand là một đảo quốc tại khu vực tây nam của Thái Bình Dương. Về địa lý, New Zealand gồm hai đại lục chính là đảo Bắc và đảo Nam, và các đảo nhỏ hơn. Đọc tiếp

Hệ Thống Giáo Dục New Zealand

Giáo dục NZ dựa trên nền tảng giáo dục Anh Quốc, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Tại New Zealand, sinh viên quốc tế học trong môi trường tiếng Anh cùng sinh viên bản địa. Đọc tiếp

Vì Sao Chọn Du Học New Zealand

NZ gần gũi với toàn thế giới, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, phương tiện giao thông. NA và các nước dễ dàng giao thương, trao đổi, hỗ trợ, cùng phát triển, gần gũi nhau trên nhiều phương diện Đọc tiếp

Visa Du Học New Zealand

Tùy theo bậc học, trường học bạn đăng kí và hồ sơ của bạn, thì visa của bạn sẽ được xét nhanh hay chậm. Độ dài visa có thể là dạng có giới hạn (limited) trong phạm vi khóa học đầu tiên bạn đăng kí học Đọc tiếp