Học bổng du học Mỹ từ các trường Đại học thuộc Navitas lên đến 730 triệu đồng

Navitas là tổ chức giáo dục đa quốc gia có uy tín trên thế giới. Tổ chức cung cấp chương trình chuyển tiếp Đại học (UP) và chương trình Dự bị Thạc sĩ (PMP) giúp sinh viên hoàn thành chương trình du học tốt nhất. Navitas có liên kết với nhiều trường Đại học lớn tại Mỹ: New Hampshire University, Umass Lowell Đọc tiếp