Không IELTS vẫn đạt Visa vào Châu Âu - Tuyển sinh du học Cộng hòa Síp khóa 2/2018

Chương trình đào tạo đại học tại Síp được chia thành 4 cấp độ: Chương trình cao đẳng ( 2 năm ) Chương trình cử nhân (4 năm); chương trình thạc sĩ (2 năm); chương trình tiến sĩ (3 năm). Ngoài ra đối với sinh viên chưa đuê điều kiện đầu vào sẽ được học tiếng anh một năm ở trường tại cộng hòa Síp Đọc tiếp